COM_CONTENT_WRITTEN_BY COM_CONTENT_CATEGORY
COM_CONTENT_PUBLISHED_DATE COM_CONTENT_ARTICLE_HITS
JGLOBAL_PRINT

واردات و فروش انواع هورمونها ی سرعت دهنده و بازدارنده رشد گیاهان در صنعت کشاورزی:
      {1-1naphthalenacetic acid (NAA) 1نفتالن استیک اسید
2,4-D }
{3-indoleacetaldehyde acid (IAld) }  3-ایندول استالدیید
{3-indoleacetic acid (IAA)}                3-ایندول 3 استیک اسید
{3-indolepyruvic acid (IPA) }            3-ایندول پیروویک
{indolebutanoic acid (IBA)}               ایندول بوتانوییک - ایندول 3 بوتریک اسید

و....

محصول کمپانی های:
آلفایزر- آلدریچ- فلوکا -زیگما(سیگما)- مرک - mp - هند و چین

SIGMA- FLUKA- ALDRICH -ALFAAESAR

 

 

این بخش به عنوان بخش تکمیلی واطلاع رسانی در سایت جهت استفاده کاربران عزیز قرار داده شده است.

>>روزنامه ها<<

 

همشهری

جام جم

ورزشی

 

برای حمایت از ما امتیاز دهید