، معرفی برخی شیشه‌آلاتآزمایشگاهیدرسایزهای مختلف
انواع بالن ژوژه – انواع ارلن – انواع بشر، انواع پی‌پت، پی‌پت حبابدار، استوانه مدرج،بالن تقطیر – ترمومتر ظروف نمونه‌برداری – انواع بورت – بورتاتوماتیک – پوآر – پلیت – پی‌ست – جالوله، لوله‌ آزمایش – دسیکاتور –سری کجلدال – سری تقطیر – تایمر، بورت‌های دیجیتال – پوار بورت، مخزن بورت – قیف – قطره‌چکان، انواع کاغذ صافی با سایز و شماره‌های مختلف – میله وپایه – چراغ گاز، ارلن خلاء – بوته چینی – کروزه – انواع صافی – انواع بریکس سنج – بومه اسید، بومه الکل – لام و لامل و ........

،

، انواع شيشه آلات از كمپاني هاي مختلف (ارلن ، بالن ، پي پت ،مزور، ديسكاتور، دكانتور، شيشه محيط كشت و پتری دیش ...)
معرفی بخشی  از  شيشه آلات آزمايشگاهي قابل عرضه توسط این واحد :

1.         ارلن 50 ميلي

2.         ارلن 100 ميلي

3.         ارلن 250 ميلي

4.         ارلن 500 ميلي

5.         ارلن 1000 ميلي

6.         ارلن 2000 ميلي

7.         ارلن 5000 ميلي

8.         ارلن خلا 250 ميلي

9.         ارلن خلا 500 ميلي

10.      ارلن خلا 1000 ميلي

11.      الكل سنج

12.      الكل سنج  قدیمی

13.      بالن 100 ميلي

14.      بالن 250 ميلي

15.      بالن 500 ميلي

16.      بالن 1000 ميلي

17.      بالن 2000 ميلي

18.      روداژ نمودن بالنها

19.      بالن دودهانه 250 ميلي

20.      بالن دودهانه 500 ميلي

21.      بالن دودهانه 1000 ميلي

22.      بالن ژوژه 25 ميلي

23.      بالن ژوژه 50 ميلي

24.      بالن ژوژه 100 ميلي

25.      بالن ژوژه 250 ميلي

26.      بالن ژوژه 500 ميلي

27.      بالن ژوژه 1000 ميلي

28.      بالن ژوژه 2000 ميلي

29.      بشر 25 ميلي

30.      بشر 50 ميلي

31.      بشر 100 ميلي

32.      بشر 150 ميلي

33.      بشر 250 ميلي

34.      بشر 400 ميلي

35.      بشر 600 ميلي

36.      بشر 800 ميلي

37.      بشر 1000 ميلي

38.      بشر 2000 ميلي

39.      بورت 25 ميلي

40.      بورت 50 ميلي

41.      بورت اتوماتيك 25 ميلي

42.      بورت اتوماتيك 50 ميلي

43.      بومه اسيدي

44.      تانك كروماتوگرافي

45.      ترمومتر 0، 100

46.      ترمومتر 0، 200

47.      ترمومتر 0، 300

48.      ترمومتر 0، 400

49.      ترومتر max،min

50.      ترومتر ديجيتال

51.      ترمومتر يخچال

52.      پكنومتر 25 ميلي

53.      پكنومتر 50 ميلي

54.      پيپت 1 ميلي

55.      پيپت 2 ميلي

56.      پيپت 5 ميلي

57.      پيپت 10 ميلي

58.      پيت ژوژه 1 ميلي

59.      پيپت ژوژ 2 ميلي

60.      پيپت ژوژه 5 ميلي

61.      پيپت ژوژه 10 ميلي

62.      دكانتور 500 ميلي

63.      دكانتور 1000 ميلي

64.      شيشه درپيچدار 100 ميلي

65.      شيشه درپيچدار 250 ميلي

66.      شيشه درپيچدار 500 ميلي

67.      شيشه درپيچدار 1000 ميلي

68.      شيشه پودري و مايعي 250 ميلي

69.      شيشه پودري و مايعي 500 ميلي

70.      شيشه پودري و مايعي 1000 ميلي

71.      لام

72.      لامل 18*18

73.      لامل 24*50

74.      مزور 50 ميلي

75.      مزور 100 ميلي

76.      مزور 250 ميلي

77.      مزور 500 ميلي

78.      مزور 1000 ميلي

79.      مخزن بورت سفيد و رنگي

و.....

 

 

 

 

این بخش به عنوان بخش تکمیلی واطلاع رسانی در سایت جهت استفاده کاربران عزیز قرار داده شده است.

>>روزنامه ها<<

 

همشهری

جام جم

ورزشی

 

برای حمایت از ما امتیاز دهید