آنتی بیوتیک ها کشت سلولی

فروشگاه نمایندگی آنتی بیوتیک های کشت سلولی آزمایشگاهی:

 

D اکتینومایسین             Actinomycin

  B آمفوتریسین              Amphotericin B

  آمپی سیلین                 Ampicillin

  کاربنی سیلین                Carbenicillin          

   سفوتاکسیم                 Cefotaxime

  کلرامفنیکل                    Chloramphenicol

   اریترومایسین               Erythromycin

    جی 418G                          418

   جنتامایسین                  Gentamicin

 هیگرومایسین بی                 Hygromycin B 

 کانامایسین                             Kanamycin  

C میتومایسین                          Mitomycin C

 نئومایسین                                 Neomycin

 نیستاتی                                   Nystatin

 پنی سیلین جی                     Penicillin G

  B  پلی میکسین                       Polymyxin B

  پورمایسین                               Puromycin

اسپکتینومایسین                     Spectinomycin

استرپتومایسین                        Streptomycin

 تتراسایکلین                               Tetracyclin

آنتی بیوتیک پلی میکسین

آنتی بیوتیک پنی سیلین + استرپتومایسین

آنتی بیوتیک وانکومایسین

آنتی بیوتیک کلستین

استرپتومایسین زیگما

پنی سیلین استرپتومایسین

پوترسین پودر پنی سیلین20 میلیون یونیت

وانکومایسین

 

 

 

 

این بخش به عنوان بخش تکمیلی واطلاع رسانی در سایت جهت استفاده کاربران عزیز قرار داده شده است.

>>روزنامه ها<<

 

همشهری

جام جم

ورزشی

 

برای حمایت از ما امتیاز دهید