سایت شرکت سیگما آلدریچ(کلیک نمایید)                                                   سایت شرکت مرک آلمان(کلیک نمایید)                                                             سایت شرکت آلفاایسر (کلیک نمایید)                                                              سایت شرکت فلوکا (کلیک نمایید)

               سایت شرکت شات دوران ( کلیک نمایید )                                       سایت شرکت زیماکس (کلیک نمایید )                                                      سایت شرکت هچ ( کلیک نمایید )                                                                سایت شرکت هانا ( کلیک نمایید )

                سایت شرکت ایزولب ( کلیک نمایید )                               سایت شرکت هامیلتون ( کلیک نمایید )                                                                سایت شرکت آتاگو ( کلیک نمایید )                                                   سایت شرکت ویتگ ( کلیک نمایید )

       سایت شرکت هایدولف ( کلیک نمایید )                                                       سایت شرکت wtw ( کلیک نمایید )                                                             سایت شرکت ممرت ( کلیک نمایید )                                                               سایت شرکت برند ( کلیک نمایید )

      سایت شرکت هایمدیا (کلیک نمایید)                                          سایت شرکت شارلو ( کلیک نمایید)                                                     سایت شرکت کروموژنیک ( کلیک نمایید )                                                                   سایت شرکت اپلیکم ( کلیک نمایید )

سایت شرکت بی دی اچ (کلیک نمایید)                                  سایت شرکت ریدل (کلیک نمایید)                                                                          سایت شرکت روت (کلیک نمایید)                                                                                    سایت شرکت نیوژن (کلیک نماید)

 

وبگاه شیمیایی آزما انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک و سیگما را از : نمایندگی مرک (MERCK)  در اروپا، نمایندگی سیگما - آلدریچ (SIGMA - (ALDRICH  ، نمایندگی و نماینده انحصاری وقت مرک (MERCK) در امارات  ،   ،نمایندگی و نماینده انحصاری وقت سیگما (SIGMA - ALDRICH)   ، عوامل و نماینده مرک (MERCK) ، عوامل و نماینده سیگما  (SIGMA - ALDRICH (شرکتهای تولید کننده مواد شیمیایی و محیط کشت های میکروبیولوژی و سلولی ) - در دیگر کشورها در کشور ایران در اختیار مصرف کنندگان  عزیز قرار می دهد.

این بخش به عنوان بخش تکمیلی واطلاع رسانی در سایت جهت استفاده کاربران عزیز قرار داده شده است.

>>روزنامه ها<<

 

همشهری

جام جم

ورزشی

 

برای حمایت از ما امتیاز دهید